Proč je důležitá pozornost na cestě k dosažení úspěchu a spokojenosti?

Žijeme ve světě pozornosti. Kdo dokáže upoutat pozornost ostatních lidí, má na cestě k úspěchu napůl vyhráno. Pak už zbývá jen vymyslet systém, jak tuto pozornost zpeněžit a je zaděláno na to, co většina lidí nazývá úspěchem.

Na to, aby se s úspěchem dostavila spokojenost, je podmínkou připojit k dané aktivitě, poutající pozornost ostatních, ještě radost. Radost z toho, že to co dělám, čím poutám pozornost, mě samotnému činí radost a je to zároveň něčím užitečné pro ostatní.

Osobně jsem si výše uvedený odstavec zjednodušil do dvou vzorců:

Úspěch = (Pozornost + Systém) * Užitek

Spokojenost = Úspěch * Radost

V poslední době jsem jako kouč s několika klienty nezávisle na sobě řešil právě otázku spokojenosti. Klienti přišli s tím, že již byli v životě úspěšní a že to, co jim aktuálně schází je vnitřní spokojenost. Peníze spojené s úspěchem jim spokojenost přinesli jen dočasně, vlastně to možná nebyla spokojenost. Byl to dočasný pocit uspokojení.

Co s tím?

Dokážete mi pomoci to změnit?

Čím bych měl změnu konkrétně začít?

To byly otázky, které mi pokládali do telefonu.

Všichni tito klienti znali a měli zažité principy efektivní komunikace, dokázali zaujmout pozornost svých zákazníků a měli i vytvořený spolehlivý systém, jak své služby nebo výrobky prodat svým zákazníkům. Někteří jim přinášeli i vysoký užitek a přes toto všechno jim jejich úspěch neposkytl trvalou spokojenost.

Popíši vám, co jsme společně udělali v rámci koučovacího rozhovoru.

 

KROK 1

Zmapovali jsme jejich spokojenost ve čtyřech základních oblastech jejich života, kterými jsou zdraví, vztahy, práce a finance. V každé z těchto oblastí jsem se postupně klientů zeptal, jak jsou na stupnici 1 až 10 spokojení. Koučovací stupnice je nástroj, kdy desítka představuje ideální stav, tj. stav maximální možné představitelné spokojenosti. Jednička na této stupnici znamená minimální úroveň spokojenosti, ve skutečnosti tedy vlastně velkou nespokojenost v dané oblasti.

KROK 2

Položil jsem klientům otázku: „Co Vám dělá v životě radost?“ a trval jsem na tom, aby vyjmenovali alespoň 5 situací, při kterých se cítí spokojení. Pro některé bylo zpočátku vypátrat v paměti 5 situací složité.

KROK 3

Dále jsem se klientů zeptal: Co vám dělalo radost v dětství a v různých dalších obdobích vašeho života?

KROK 4

Pokračovali jsme otázkou: Co mají ještě tyto situace kromě pocitu radosti společného?

KROK 5

Když bylo nalezení odpovědí na předchozí otázky pro klienty obtížné, zvolil jsem nejprve opačný přístup. A položil jsem jim otázku: Co vás dokáže vždy spolehlivě naštvat? A opět jsem chtěl znát alespoň 5 takových situací.

KROK 6

Potom co jsem jim všechny situace zapsal na papír s poznámkami, přistoupili jsme k hledání, co je opakem dané situace. Například když situací bylo nerespektování pravidel silničního provozu nebo pravidel slušného chování, často byla opakem situace, kdy jim někdo veřejně za něco poděkoval.

KROK 7

K jednotlivým situacím ať negativním tak pozitivním, jsme společně hledali osobní hodnoty, které se klientovi vybavily ve spojitosti s danou situací.

KROK 8

Následně jsme hodnoty sepsaly do samostatného sloupce tak, aby se neopakovaly a opět na stupnici 1 až 10 přiřadili hodnotám důležitost. Otázka zněla: Jak je pro vás na stupnici 1 až 10 daná hodnota důležitá?

KROK 9

Závěrečnou otázkou tohoto procesu bylo: Představte si, že uběhly 2 roky. Vy nyní vykonáváte činnost, která je v souladu s vašimi hodnotami. O jakou činnost se konkrétně jedná? Co je to, co vás baví a naplňuje? Co na tom oceňují vaši zákazníci? Jak se cítíte večer před usnutím? Jaké máte další plány? Jakou mají vaše činnost nebo činnosti konkrétní spojitost s vašimi osobními hodnotami? S kým teď spolupracujete? Co říkají na změnu jednotliví členové vaší rodiny? Jak se změnila úroveň vaší spokojenosti ve čtyřech oblastech vašeho života? Jaký měla změna vliv na vaše zdraví, práci, vztahy a finance?

Potom co klient postupně na otázky odpověděl, uvědomil si souvislousti a popsal svoji ideální představu, následoval návrat do přítomnosti. Rozdíl však byl v získané energii a získané motivaci změnu uskutečnit. Ideální vize budoucnosti zafungovala jako magnet a hnací motor přenesený z budoucnosti do přítomnosti.

KROK 10

Následovala závěrečná sada otázek setkání: Co je teď první krok, který je třeba udělat, aby se vaše představa spokojené budoucnosti naplnila? Co můžete pro změnu udělat ještě dnes? Co to konkrétně je a kdy přesně to uděláte? Nakolik jste na stupnici od 1 do 10 rozhodnutý to skutečně udělat? Co by případně vaši motivaci dnes to skutečně udělat ještě zvýšilo?

A bylo hotovo!

Klienti odcházeli spokojení s vlastní vizí spokojené budoucnosti, s nástinem představy plánu, co chtějí nyní tvořit a motivací začít na tom okamžitě pracovat.

Bylo zaseto semínko budoucí spokojenosti. Spokojenosti postavené na pevných základech jejich osobních hodnot.

Jako bonus získali právě přehled osobních hodnot, který se stal jejich kompasem. Kompasem, který je bude vždy, když si hodnoty uvědomí, navigovat k jejich spokojenosti.

A jaké jsou vaše osobní hodnoty?

Co vám brání nechat se jimi navigovat a vytvořit si svou vizi spokojeného života?

Přeji si, aby vám tento článek napomohl cílevědomě začít budovat životní spokojenost na základě vlastních osobních hodnot. Teď už víte, že úspěch bez radosti přináší uspokojení a nikoli trvalou spokojenost.

Žijte spokojené životy a byl-li vám tento článek užitečný, řekněte o něm ostatním, kteří svůj návod na životní pohodu teprve hledají.

Mimochodem. Věděli jste, že radost je možné skladovat? Že náš mozek je schopen vytvořit v naší paměti celou obrazovou galerii se sály plnými obrazů vyzařujících do vašeho těla radost? Udělejte si ZDARMA Test smyslových center mozku a přesvědčte se, že to jde!