Proč „PROČ“ oddaluje nalezení toho správného řešení

K dnešnímu článku mne inspiroval Jára Cimrman a jeho divadelní hra Vražda v salónním coupé. Zazněla v ní památná věta o „zbytečných otázkách v kriminalistice“.

Čím jsem starší, letos oslavím své dvaačtyřicetiny, tím více si uvědomuji, že můj dětský sen – stát se detektivem, se mi plní.

Jen si místo kriminalista říkám kouč.

Podstata mé detektivní práce je však stejná. Pomoci klientovi otevřenými otázkami zmapovat situaci, aby byl schopen nalézt pro sebe ideální řešení své aktuální situace.

Jsem detektivem, který svým klientům pomáhá uvědomit si, co brání jejich spokojenosti a nalézt ideální řešení, jak lze jejich představy vlastní spokojenosti dosáhnout.

A stejně jako si Jára Cimrman uvědomil, že některé otázky jsou v kriminalistice zbytečné, i já mám otázky, kterým se na začátku „řešení případu“ záměrně vyhýbám. Jsou to otázky začínající tázacím zájmenem „Proč“.

otazníky-vykřičníky

Proč nepoužívám „PROČ“?

Pro většinu klientů je velkým překvapením zjištění, že k nalezení řešení není třeba znát příčinu. Žijeme v zajetí hledání příčin a pachatelů, ve světě obviňování a sebeobviňování a zapomínáme na to, že znát příčinu současného stavu je výhoda nikoli však podmínka nalezení ideálního řešení.

Otázka začínající PROČ svádí naši pozornost téměř vždy do minulosti.

Startuje proces hledání příčin a máme-li sklony sklouznout do role oběti, je to jistá cesta, jak se začít utápět v sebelítosti.

PROČ?

Protože většinu energie vyplýtváme na analýzu situace a nikoli na to, abychom se pohnuli z místa, a našli řešení situace, která nám vadí.

Mám vlastní zkušenost, že analýze příčin je mnohem užitečnější se věnovat, když jste nahoře a plni síly a sebevědomí. Stejně jako v době nemoci šetříme energií, je užitečné šetřit energií, když se dostaví v životě problémy.

Přesto většina lidí, když jsou dole a cítí se mizerně, analyzuje příčiny své situace. Nejen že jim to většinou v ničem nepomůže, ztrátou další energie a zaměřením se na problém se jejich psychický stav většinou ještě zhorší.

A je tak snadné sklouznout od analyzování příčin k hledání výmluv a smíření se s daným stavem věcí.

Modern Business ConceptSTOP!

Většina lidí vyplýtvá hledáním příčin 80% času a nezbude jim dostatek energie na nalezení řešení.

Chcete se pohnout z místa?

Chcete nalézt řešení své situace?

Přestaňte plýtvat svojí energií na hledání příčin v okamžiku, kdy stojíte před konkrétním problémem.

Otočte pořadí a poměr.

Nejprve se zaměřte na nalezení ideálního řešení a teprve když řešení své situace znáte a věříte, že je proveditelné, věnujte se, máte-li na to ještě energii, odhalení příčin současného stavu.

Co potřebujete znát k nalezení řešení?

7 kroků k nalezení řešení

1. Zmapovat situaci
Potřebujete si uvědomit výchozí bod, současný stav.

2. Definovat cílový stav
Dále potřebujete znát svůj cíl. Mít jasnou představu, kam chcete dojít, a jak to tam bude vypadat, až se tam dostanete.

3. Uvědomit si rozdíly
Když znáte výchozí a cílový stav, je důležité je porovnat a určit v čem se liší.

4. Odhalit možné překážky
Když znáte rozdíly mezi současným a ideálním stavem, snadno odhalíte, co vám aktuálně stojí v cestě. Soustřeďte se jen na zmapování možných překážek, a věnujte zvýšenou pozornost výhradně těm, které souvisí s vaším prvním krokem ve směru cíle.

5. Určete jaký je nejmenší možný 1. krok
Definujte, co teď hned, nejpozději však zítra, můžete udělat jako svůj první krok ve směru cíle, jak se můžete posunout vpřed ve směru k ideálnímu stavu věcí.

6. Udělejte první krok
Až uděláte 1. krok, zamyslete se jaký je další krok, kterým chcete navázat. Představte si, že stoupáte po schodišti na vrchol. Jak pojmenujete svůj další schod? Co můžete udělat ještě dnes a co uděláte zítra, abyste pevně stá-li o schod výše?

7. Krok za krokem
Postupujte krok za krokem. Vytrvejte a na každém novém schodu se vždy důkladně rozhlédněte. Uvědomte si vždy znovu, den za dnem, krok za krokem, kde je vrchol a soustřeďte se vždy pouze na další krok.

Co získáte?

Winner Man On Mountain TopBudete-li postupovat skutečně krok za krokem, vyhnete se lpění na dodržení plánu, zabijákům v podobě přehnaných očekávání a časových odhadů, dokážete včas odhalit možné výtahy a zdviže, které vám usnadní cestu a především zůstanete zaměřeni na cíl.

A díky zaměření na cíl, vlastní vytrvalosti a zaměřené pozornosti na další krok, se dokážete vyrovnat s každou překážkou, postupovat krok za krokem vpřed a dosáhnete díky tomu spolehlivě zvoleného cíle.

Příčinu analyzujte na vrcholu

A až budete na vrcholu oslavovat, zaměřte svoji pozornost na chvíli také na to, co podle vás mohlo být původní příčinou výchozího stavu. Uvidíte, že na vrcholu budete příčinu s nadhledem schopni určit okamžitě.

Vyhnete se tak opakování stejné situace někdy v budoucnu a budete tak schopni trvale vědomě růst.