Probuďte své vědomí!

Lidé na ulici

Z pohledu definice vědomí žije svůj život v západním světě čím dál více lidí ve skutečnosti ve stavu “bez vědomí”. Je dobré si uvědomit, že všudypřítomná rutina a automatizace chování potlačuje naši radost z prožitku přítomné reality.

Jak postupně stárneme, žijeme více a více času s klapkami na “očích” i uších ve svém virtuální světě naší minulosti a většina z nás se dobrovolně utápí v hledání řešení minulých křivd.

Je zajímavé pozorovat, že starší lidé, kteří nepřestanou sportovat vykazují výrazně nižší symptomy nakažení tímto společenským virem západní civilizace.

Většina lidí je však na západě pasivních a přijala bezděčně roli oběti jako svůj základní myšlenkový program a filtruje skrze související strach většinu přijímaných a zpracovávaných informací.

Jelikož se to jejich podvědomí nelíbí, nezbývá této většině než začít potlačovat všechny přítomné pocity a namísto svých vlastních pocitů prožívat pocity smyšlených postav z filmů a seriálů.

Opláchněte si obličej studenou vodou, usmějte se na sebe do zrcadla, uvědomte si, že sami jste svým největším hrdinou v příběhu vlastního života!

Vstaňte a převezměte vědomou kontrolu nad svou pozorností!
A chcete-li si ji udržet začněte sami sobě pokládat otázky.

Co máte rádi? Co vás za každé situace udělá radost? Co vám dokáže zvednout náladu? Co na sobě obdivujete?

Otázky dokáží směřovat naši pozornost a přítomné vědomí.

Miluju otázky, změnily mi před devíti lety život! Díky koučovacím otázkám jsem postupně deaktivoval program oběti a převzal vědomě odpovědnost za vlastní život.

A díky tomu vím, že to samé otázky dokážou udělat i pro vás!

Ty, o kterých jsem přesvědčen, že mají největší sílu podpořit vědomí, jsem vložil do svého projektu SMSkouc.cz.

Věřím, že tisícům lidí pomohou probudit se, stejně jako pomohli před devíti lety probudit a vyburcovat k aktivnímu životu mne.

Děkuji, děkuji, děkuji, že jsem převzal zodpovědnost a díky tomu jen já sám rozhoduji o tom, co mne baví, čemu věnuji svoji pozornost a co dělám.

Miluju svobodu a chci, aby na místo současného strachu a závislosti na státě začala v naší zemi převládat skutečná svoboda a osobní zodpovědnost.

– Jan Čepelka, autor SMSkouc.cz