Úspěch a princip 80/20: Co chudí nechápou?

Ještě nedávno znal italského ekonoma, sociologa, politologa a zakladatele ekonomie blahobytu jen málokdo. Vilfredo Pareto, jenž žil v letech 1848 až 1923, však ve svých výzkumech došel k jednomu ze skutečně revolučních objevů. Minimálně pro lidi, kteří se zajímají o sociologii či efektivitu.

Svým principem objasnil fakt, nad kterým si mnoho lidí lámalo a láme hlavu ještě dnes. A tedy:

Co způsobuje nerovnováhu ve všech oblastech lidské činnosti?

Pareto, který svůj princip formuloval na základě minimálně jedné dekády zkoumání a pozorování jevů v různých oblastech, to shrnul následovně.

Paretův princip 80/20

20% příčin = 80% následků (20% příčin/akcí způsobuje 80% následků/reakcí)
80% příčin = 20% následků (80% příčin/akcí způsobuje 20% následků/reakcí)

Paretovo pravidlo bychom mohli volně interpretovat tak, že vždy a všude existuje menšina, která silně ovlivňuje většinu, a zároveň existuje většina, která ovlivňuje menšinu.

Příkladem může být vztah lidí a peněz – 20% lidí světa (menšina) ovládá 80% všech peněz světa (většina) a zároveň 80% lidí světa (většina) ovládá pouze 20% peněz (menšina). Nebo například k naučení cizího jazyka z 80% stačí 20% času. K naučení zbylých 20 % cizích slov a gramatiky je však zapotřebí 80 % času.

Má to smysl ztrácet zbytečně čas?

Měli bychom sami sobě položit otázku: Má cenu trávit 80% svého času k tomu, abychom dosáhli 20% výsledků? Anebo je efektivnější strávit 20% svého času k tomu, abychom dosáhli 80% výsledků? Odpověď je nasnadě. A efektivitě se můžete naučit.

Na Paretově principu stojí systém SMS koučinku, který každý den směřuje vaši pozornost na to důležité – na 20% příčin, které mají za následek 80% následků.

Jakých 20% příčin má přímý vliv na 80% vašich výsledků?

Využíváte tento princip pákového efektu ve svůj prospěch? Každý z nás má různé tendence tento princip používat – někdo míň, někdo víc. Zajímá vás, jak jste na tom vy? Zjistěte víc o fungování svého mozku! Udělejte si Test smyslových center.