V čem pomáhá sebekoučování?

Začnu tím, že nejprve popíšu, co je “sebekoučování”. Jednoduše řečeno, je to pokládání otázek sama sobě. Pro většinu lidí je přirozené pokládat otázky druhým, ptát se ostatních na názor nebo požádat o radu při hledání řešení.

Co je sebekoučování

sebekoucovaniPři sebekoučování si odpovídáme na otázku my sami. Jsme sami sobě nejlepším rádcem, pozorovatelem sama sebe a koučem (průvodcem).

Cílem je ponořit se do sebe a být schopen prohledávat náš vlastní “vnitřní archiv” vědomostí a zkušeností a vést vnitřní dialog sama se sebou.

Při tomto procesu jsme schopni ze sebe jakoby vystoupit a dívat se sami na sebe z pohledu pozorovatele, pozorovat sami sebe jako součást řešení situace, kterou aktuálně řešíme.

Jak funguje disociace

Odborně se tento nadhled a úhel pohledu pozorovatele nazývá “disociovaný stav”. Narozdíl od běžného fungování našeho mozku, v tomto stavu zapojujeme do hledání možných řešení mnohem více pravou mozkovou hemisféru, dokážeme si věci snáze představit, jsme celkově kreativnější a méně zablokování.

Díky tomuto jinému pohledu jsme schopni nalézat řešení problémů, které nám často v “asociovaném stavu”, tj. tom stavu, jak se na svět díváme většinu svého života. Stavu, kdy vlastníma očima vidíme věci jen v určitém zorném úhlu před sebou a náš pohled na realitu je emočně zkreslený. A právě díky těmto omezením a zkreslením proto opomíjíme řadu faktů.

Co nás nejvíce omezuje

Jenže právě v tomto asociovaném stavu nahlíží a snaží se většina lidí řešit většinu situací, se kterými se v životě potkají. Stejně jako očima vidíme jen svůj omezený zorný úhel, stejně v tomto asociovaném stavu nás omezují naše předchozí zkušenosti, přesvědčení a s nimi spojené emoce.

Staňte se pozorovatelem

mozek s lupou a nápisem focusV disociovaném stavu, kdy se staneme pozorovateli sami sebe a ze sebe svým způsobem vystoupíme, je vliv našich emocí při hledání řešení výrazně omezen.

Díky tomu, že sami sebe vnímáme jako součást scény, jsme schopni si mnohem snadněji uvědomovat souvislosti a odhalovat vztahy mezi znalostmi a zkušenostmi, které jsme za svůj život dokázali získat.

Disociace je klíč

Disociovaný stav je klíčem k nalezání řešení v situacích, na které se nám v asociovaném stavu řešení hledají obtížně nebo si s danou situací vůbec nevíme sami rady.

Pokud spojíme dohromady otevřené otázky (otázky na které nejsme schopni odpovědět jednoduše ano nebo ne) se silou disociovaného stavu, jsme schopni vytvářet v našem mozku nová propojení.

Jsme schopni začít objevovat nové vztahy mezi v paměti uloženými informacemi a především začneme být schopni mnohem více tyto informace a nově objevené souvislosti prakticky využívat.

Hlavní přínos sebekoučování

bigstock-Coaching-Target-Concept-46233784-960x350A to je právě hlavním přínosem sebekoučování. Otevřené otázky začínající tázacími zájmeny co, kdo, jak, proč mají moc rozvíjet náš mozek a naši schopnost nalézat řešení problémů.

Otázky mají navíc ještě jednu užasnou a často nedoceňovanou schopnost. Otázky jsou nejlepším známým způsobem směřování naší pozornosti.

Současně nám pomáhají dostat se do stavu disociace a uvolňují zablokovaný potenciál našeho mozku, ke kterému máme v asociovaném stavu pouze omezený přístup.

Vyzkoušejte si sebekoučování

Pokud vás předchozí informace zaujaly a chcete si je na vlastním mozku zdarma prakticky vyzkoušet, mám pro vás dobrou zprávu. Vytvořili jsme pro vás v rámci projektu SMSkouč.cz sebekoučovací emailový trénink ZDARMA.

Tento sebekoučovací trénink trvá 28 dní a jeho výhodou je, že po jeho absolvování si ho můžete zdarma zopakovat. Jeho otázky jsou totiž vytvořeny tak, aby vám byly schopny užitek přinášet opakovaně.

Trénink si můžete teď hned spustit na stránce:

http://smskouc.cz/trenink-sebekoucovani/